Услуги По внос и Доставка на стоки и товари от Китай до България

Стандартно въздушно карго от Китай до България

Стандартно въздушно карго от Китай ,въздушен транспорт, Въздушно Карго от Китай, карго застраховки от Китай, митнически документи от Китай – всички услуги с въздушен транспорт от Китай на най изгодните цени на пазара. Ние сме единствената фирма, която има над 50 процента отстъпка от повечето въздушни линии.

1. Скорост на доставката при стандартно въздушно карго от Китай

От момента на раждането на авиационната промишленост, въздушния транспорт се развива с бързи темпове. И досега самолетът все още е най-ефикасното средство за транспорт. Един стандартен самолет в икономичен режим развива скорост от 850 до 900 километра в час. Бързият транспорт значително съкращава транзитното време на стоки, податливи на гниене, на пресни стоки, които бързо влошават качеството си.

1.стандартно въздушно карго от Китай – въздушен транспорт

е навременен и авариен превоз също и на стоки със сезонен характер.
При въздушното карго времето за доставка е кратко, намалява и риска от транзитното преминаване на стоки, затова за транспортирането на много ценни и крехки стоки, често се използва въздушния транспорт.

2. Роля на обхвата

Въздушният транспорт използва небето като естествен канал без географски ограничения, като осигурява достъп до отдалечени земни площи с ограничен достъп, подходящи за износ на местни ресурси.

3. Безопасност и сигурност

Безопасността при въздушния транспорт е много по-висока,отколкото при другите видове транспорт.
Въздушната система за управление на транспорта все по-съвършена, което според последни изчисления показва, че риска от увреждане на стоките при въздушното карго е по-нисък отколкото при транспортирането им в контейнери.

4. Опаковане, застраховки, лихви и други разходи
В резултат на въздушния режим на транспорта, времето на транзит на стоките е кратко,
изпълнението – бързо, т.е. целият търговски бизнес процес претърпява съответното намаление.
Благодарение на безопасността и точността на въздушното карго, евентуалните щети и застрахователни разходи са по-ниски.
В сравнение с други видове транспорт, въздушният намалява дори разходите за опаковане.

5. Недостатъци
– Висока цена, затова е подходящ превоз за стоки с по-висока себестойност. – Ограничения капацитет на самолета – съществуват ограничения за големи товари или големи количества стоки за превоз.

Научете още за Въздушното Карго
Статистиката сочи, че през 2009 г. авиолиниите са превозили 26 милиона тона карго, а през 2014 година се очаква тази цифра да нарастне до 34 милиона тона. Въздушният карго превоз обхваща 35% от стойността на продуктите превозвани из целия свят, според г-н Джиовани Бисияни, изпълнителен директор на ИАТА.

Въздушният превоз на товари е неизменна част от международния транспорт и цели да се справи с предизвикателствата на съвременната търговия – съкратен цикъл на живот на съответниня продукт, намаляващ размер на поръчките и увеличаване на тяхната честота и нарастващо търсене на клиентите.

За да отговорим на тези предизвикателства ние ви предлагаме различни възможности,кото да балансират между изискванията за транзитно време и цена на транспорта.

Експресно карго::
Най-бързият сервиз, при който вашите товари се изпращат с първия удобен директен полет.
Транзитните времена варират между 24 и 48 часа от летище до летище. Имате възможност да поръчате и допълнителни услуги като вземане от адрес, доставка до адрес, митническа обработка при износ или при внос.

Стандартно авио карго:
Въздушен превоз на товари с транзитно време от 1 до 3 дни от летище до летище използвайки мрежите на различни авиокомпании. Имате възможност да поръчате и допълнителни услуги като вземане от адрес, доставка до адрес, митническа обработка при износ или при внос.

Икономично въздушно карго:
Комбиниран сервиз на въздушен и шосеен превоз, при който вашите товари пътуват между централни летища и след това се доставят до България или крайната дестинация с камион.

Транзитното време варира между 7-10 дни от летище до летище.
Имате възможност да поръчате и допълнителни услуги като вземане от адрес, доставка до адрес, митническа обработка при износ или при внос.

За повече подробности и за цени, моля свържете се с нас или ни изпратете запитване за цена за въздушен превоз на товари.