Консолидация на стоки в Китай – събиране на разнородна стока в Китай за един получател

Консолидация на стоки в Китай – събиране на разнородна стока в Китай за един получател

консолидацията е групиране на няколко пратки в една с цел икономисване от транспортни разходи.

Консолидация на стоки в Китай

Консолидация на стоки в Китай е приемането и съхраняването на товари до приемането на следваща партида товари и обединяването им в една пратка, която ще бъде изпратена до адреса на един получател. Накратко консолидацията е групиране на няколко пратки в една с цел икономисване от транспортни разходи.

Alt Text

Чрез групажните превози се оптимизират транспортните разходи. Вместо заплащане за транспортиране на няколко по-малки пратки клиентът ще заплати веднъж за изпращането на консолидираните товари в една пратка. Също така с консолидацията се обединяват пратки на различни клиенти за изпращане до една и съща дестинация.

Предлагаме на нашите клиенти складови помещения за съхраняване на товарите ви до оформянето на необходимото количество или брой за изпращането им в една консолидирана пратка.

При опаковането на товарите за изпращане с консолидирана пратка отдолу се поставят по-тежките товари, а отгоре по-леките. Между пратките с чупливи товари се поставят пратки с меки товари

Превоз на товарите от склада на доставчика на клиента и доставяне до нашия склад за консолидация на товари.
▸Разтоварване на товарите в нашия склад за консолидация на товари.
▸Обработване и съхраняване на товарите.
Опаковане и преопаковане на стоките за изпращане като една консолидирана пратка
▸Товарване
 на стоките и товарите в нашия склад за консолидация на товари.
Оформяне на всички видове документи за Митница и експорт в Китай на Китайски език, и за внос в България на Английски език според изискванията на Българското законодателство
▸ Транспортиране на консолидираната пратка до крайната дестинация по въздух или море.с услугите DHL карго от КитайСтандартно въздушно карго от Китай, Морски групажен транспорт от Китай,  и морски транспорт на цели

Alt Text