ИУ КИТАЙ , от София до Иу през Шанхай, инструкции за бизнес пътуване до Иу Китай